Rol OR bij gezond en veilig werken

Een OR kan een belangrijke rol spelen in het stimuleren van gezond en veilig werken in sociale werkbedrijven. SBCM verzamelde vijf inspirerende voorbeelden die een prijs of eervolle vermelding hebben gekregen in het kader van de SBCM Award Gezond en veilig werken.

De OR van Tomingroep zet stoppen met roken op de kaart

De OR van Tomingroep heeft roken op de kaart gezet en het belang daarvan onder de aandacht van directie en management gebracht. Het bijzondere in de aanpak van Tomingroep is dat zij de verbinding leggen met het bedrijfseconomisch belang van de organisatie én kansen weet te creëren voor een sterkere profilering.

Lees de uitgebreide beschrijving

De arbobus van Westrom maakt veiligheid bespreekbaar

De OR van Westrom constateerde dat er vragen bij mensen leefde die niet altijd werden uitgesproken. De OR heeft zich sterk gemaakt voor een centraal meldpunt om deze klachten, vragen en opmerkingen bespreekbaar te stellen. Op hun initiatief is de Arbobus er gekomen, een oranje brievenbus. Een eenduidige, zorgvuldige procedure zorgt er voor dat alle meldingen naar tevredenheid van medewerkers (in- en extern) worden behandeld en afgehandeld. Én dat er van geleerd wordt om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Lees de uitgebreide beschrijving.

Bekijk de procedure en het meldingsformulier dat medewerkers invullen voor de Arbobus.

De OR van Werksaam gaat de vloer op

Hoe geef je als OR in een nieuwe organisatie invulling aan het thema Arbo? Twee leden van de OR-arbocommissie van Werksaam gingen de werkvloer op. Samen bezochten ze alle afdelingen, maakten foto’s van mogelijk gevaarlijke situaties en gingen het gesprek  aan met de betreffende manager. De bevindingen uit deze Arbo-rondes zijn vastgelegd in een rapport met aanbevelingen. Inmiddels zijn de Arborondes gemeengoed geworden.

Lees de uitgebreide beschrijving.

Eervolle vermeldingen voor de OR’en van IBN en WeenerXL

Naast de drie Award-winnaars hebben twee OR’en een eervolle vermelding gekregen. IBN en WeenerXL laten met hun inzending zien dat OR’en naast initiatiefnemer ook op een  andere manier onmisbaar zijn in het bevorderen van gezond en veilig werken. Zo ondersteunt de OR van IBN actief het programma ‘Lekker in je vel’ dat sinds 2009 loopt  en geeft zij signalen van de werkvloer door. De OR van WeenerXL speelt een actieve rol in het programma ‘Fit op het werk, fit na het werk’ en stimuleert medewerkers aan de activiteiten deel te nemen.

Lees de uitgebreide beschrijving van IBN.

Bekijk de animatiefilm over ‘Lekker in je vel’ bij IBN

Lees de uitgebreide beschrijving van Weener XL.

Meer informatie

Wilt u ook aan de slag met gezond en veilig werken? Kijk dan ook eens op het Kennisplein Bravo.