Model RI&E SW

De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud is ook niet voorgelegd aan de Inspectie SZW. Dit houdt in dat u na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het Plan van Aanpak deze zelf ter toetsing moet voorleggen aan de arbodienst of een gecertificeerde kerndeskundige. Voordeel van de model RI&E is dat u een goede en betrouwbare basis hebt voor het uitvoeren van een RI&E. De model RI&E is opgesteld door deskundigen uit de branche zelf, waaronder enkele gecertificeerde kerndeskundigen.

De model RI&E bestaat uit twee vragenlijsten. In deel A worden de risico’s beschreven die gelden voor de gehele organisatie en deel B worden de risico’s beschreven die gelden voor een specifieke afdeling, een locatie of een bepaalde activiteit, bijvoorbeeld Groenvoorziening of Industrie. U kunt de vragenlijsten downladen als excel- , pfd- of wordbestand.

De werkgroep adviseert u voor gebruik eerst de handleiding te lezen.

U bent vrij om dit model na downloaden aan te passen aan de bedrijfskenmerken en –risico’s van uw organisatie.

Downloads:

Handleiding model RI&E SW (pdf)

Vragenlijst algemeen
In Excel
In pdf

Vragenlijst voor een specifieke afdeling
In Excel
In pdf

Overzicht hyperlinks en verwijzingen (pdf)

De werkgroep die het model RI&E heeft opgesteld, zal jaarlijks de inhoud op actualiteit toetsen en bijstellen, of eerder als dat nodig blijkt. Als u opmerkingen of verbeterpunten heeft ten aanzien van de model RI&E vragen wij u om deze als discussie te plaatsen op de LinkedIngroep Arbocatalogus SW. Op deze wijze delen we onze bevindingen, vragen en antwoorden. Als u nog geen lid bent van deze LinkedIngroep kunt u zich via LinkedIn aanmelden.