Handreiking Biologische Agentia

De handreiking biologische agentia kunt u gebruiken bij het opstellen en/of aanscherpen van arbobeleid gericht op het voorkomen van gezondheidsklachten die kunnen ontstaan in werksituaties waarin biologische agentia voorkomen. Biologische agentia zoals bacteriën, schimmels en virussen komen overal voor. In de meeste gevallen hebben mensen voldoende natuurlijke weerstand die hen beschermt tegen de gevolgen. Maar in sommige situaties is de natuurlijke bescherming onvoldoende en kunnen serieuze gezondheidsproblemen ontstaan. Dat is te voorkomen door als werkgever bewust beleid te voeren. Als onderdeel van de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een werkgever ook verplicht de blootstelling aan biologische agentia te beoordelen (Arbobesluit 4.85).

In de handreiking staan onder meer de wettelijke bepalingen t.a.v. biologische agentia, een stappenplan om de risico’s te beoordelen en welke beheersmaatregelen u kunt nemen in een aantal veel voorkomende werksoorten in bij SW-bedrijven zoals werken in de groenvoorziening, catering, schoonmaak en kringloopbedrijven. Ook vindt u in de handreiking veel verwijzingen naar verdere informatiebronnen en voorbeelden.

De handreiking is tot stand gekomen in een samenwerking van sociale partners in de werkgroep Arbocatalogus SW. De handreiking heeft de status van een advies en is dus niet bindend voor de sector. Met de handreiking willen wij u helpen uw eigen keuzes te maken en beleid op te stellen, waarbij u zich uiteraard wel aan de wet- en regelgeving dient te houden (zie hoofdstuk 4).

Download de handreiking Biologische Agentia