Wettelijke kader

Een arbocatalogus is een privaatrechtelijke afspraak tussen werkgevers en werknemers in een bepaalde branche of sector. Daarom maakt hij formeel geen onderdeel uit van de Arbowet. Bedrijven moeten zich echter wel houden aan de afspraken die erin staan. Doen ze dat niet, dan moeten ze kunnen aantonen dat ze op een andere manier voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Aangezien het wettelijk kader voor elk onderwerp weer anders is, zijn de desbetreffende voorschriften uit de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling genoemd bij de verschillende deelcatalogi.

RI&E
In de Arbocatalogus SW komen alleen de algemene risico’s van de sector aan de orde, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. De specifieke risico’s, die met de uitvoering van een bepaald soort werk te maken hebben, staan beschreven in de RI&E van de individuele bedrijven.

Deelcatalogi
De Arbocatalogus SW bestaat uit zeven deelcatalogi:

  • Agressie en geweld (A&G) 
  • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
  • Lawaai
  • Machineveiligheid
  • Detachering
  • Gevaarlijke stoffen
  • Fysieke belasting