Gebruik website Arbocatalogus SW

De Arbocatalogus SW is zeer toegankelijk. Per onderwerp krijgt u meteen een overzicht van de verschillende stappen die u kunt doorlopen om arbeidsrisico’s weg te nemen of te beperken. Daarna zijn per onderwerp de volgende zaken aangegeven:

     

  1. een omschrijving van de risico’s;
  2. de wetsartikelen, regels en doelvoorschriften die van toepassing zijn;
  3. de aanpak om de risico’s weg te nemen of te beperken;
  4. de beleidsmatige inbedding van de genomen maatregelen;
  5. een aantal goede praktijkvoorbeelden, die u zelf kunt toevoegen.

     

Via deze website kunt u de officieel door de Arbeidsinspectie getoetste versies van de deelcatalogi downloaden. Bovendien houden wij u op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen. Houd voor het laatste nieuws de website dus goed in de gaten!