Over Arbocatalogus SW

Herkennen en aanpakken van arbeidsrisico’s in SW-bedrijven. Dat is het doel van de Arbocatalogus SW. Sinds de invoering van de nieuwe Arbowet in 2007 hebben werkgevers en werknemers meer ruimte om zelf invulling te geven aan het arbobeleid in hun branche. Een arbocatalogus ondersteunt hen hierbij. In de catalogus worden het wettelijk kader, de oplossingen en de beleidsmatige stappen in kaart gebracht. De Arbocatalogus SW is opgesteld door deskundigen uit de SW-sector en getoetst door de Inspectie SZW.

Heeft u suggesties voor verbeteringen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar info(at)arbocatalogussw.nl