Wat zijn Arborisico's?

Onder arbeidsrisico’s worden verstaan gezondheidsrisico’s die werknemers kunnen oplopen tijdens het werk. Werknemers en werkgevers hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om die risico's te beperken en zo mogelijk te voorkomen. In deze arbocatalogus zijn maatregelen en voorbeelden opgenomen, waarmee deze risico's zo goed mogelijk kunnen worden ingeperkt of voorkomen.


In de arbobranchebrochure van de Inspectie SZW staan de belangrijkste arborisico’s omschreven die de inspectie heeft vastgesteld. Ook vindt u terug waar de Inspectie SZW bij inspecties op zal letten.

Download de arbobrancheborchure