Overige Arboproducten

Hier vindt u overige Arboproducten, die door deskundigen uit de SW-sector zijn opgesteld. Het betreft:

  • Praktijkvoorbeelden hoe de OR gezond en veilig werken kan stimuleren.
  • een model RI&E, bestaande uit een algemene vragenlijst en een vragenlijst voor specifieke afdelingen plus een handleiding met aanwijzingen en tips voor het gebruik van de model RI&E.
  • een handreiking biologische agentia voor het opstellen en/of aanscherpen van arbobeleid gericht op het voorkomen van gezondheidsklachten die kunnen ontstaan in werksituaties waarin biologische agentia voorkomen.
  • Leer van de ervaringen van UW en woningcorporaties met social return
    Is het mogelijk om tot een tot één regionale werkwijze te komen voor de inzet van social return door  woningcorporaties en gemeente waarbij het SW-bedrijf een belangrijke expertiserol vervult in de regio? Leer van de ervaringen en aanbevelingen van UW.