Praktijkvoorbeeld explosierisico

Oplossing: Voorafgaand aan aanschaf en ingebruikname van installaties en machines onderzoekt u of gevaar gaat bestaan voor het ontstaan van explosieve atmosferen. Indien er sprake is van een risico op dat gebied, stelt u een explosieveiligheidsdocument op.

Praktijkvoorbeeld: Voor het uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden in een werkomgeving met explosierisico, wordt door sommige bedrijven een systeem van werkvergunningen gehanteerd. Een voorbeeld vindt u in bijlage 8.

Praktijkvoorbeeld: AI blad 34 “Veilig werken in een explosieve atmosfeer” gaat specifiek over deze materie en geeft veel nuttige informatie.

Praktijkvoorbeeld: Om de risico’s van acculaders te spreiden en te verminderen kunnen acculaadstations in verschillende (geventileerde) ruimtes worden geplaatst, in plaats van allemaal in één ruimte.