Wettelijk kader:

Artikel 3.2 Arbowet; artikelen 7:611 en 7:658 van het Burgerlijk Wetboek.
Daarnaast zijn de doelvoorschriften in de Arbowet van belang.

Deze voorschriften zijn richtinggevend voor de verdere opzet van deze deelcatalogus.

Aanpak Verplicht volgens Arbowet Verplicht Arbocatalogus SW Praktijkvoorbeelden
Risico's in kaart brengen

De aanpak van agressie en geweld begint met het in kaart brengen van de risico’s.

lees meer
Ja Ja > Praktijkvoorbeelden