Werkdruk in de SW sector

Als een werknemer niet kan voldoen aan de gestelde taakeisen, ervaart hij werkdruk en leidt dit tot stress en mogelijk ook tot ziekteverzuim. De taakeisen hebben bijvoorbeeld te maken met de hoeveelheid werk, de kwaliteit van het werk of het werktempo. Bij een te hoge werkdruk werkt een werknemer voortdurend onder hoge tijdsdruk en/of in een hoog tempo. Vooral als hij daarbij beperkte regelmogelijkheden heeft (een beperkte zeggenschap over de indeling van zijn werk), vormt die werkdruk een risico voor zijn gezondheid.

Wettelijk kader

  1. Risico's inventariseren: Artikel 5 lid 1 Arbowet
  2. Voorkomen: Artikel 3. lid 2 en 3 Arbowet, artikel 8 Arbowet, artikel 2.15 lid 2 Arbobesluit
  3. Beperken: Artikel 3.lid 2 Arbowet
  4. Beheersen: Artikel 9 Arbowet, Artikel 7:658a Burgerlijk Wetboek, Artikel 76e Ziektewet
  5. Monitoren: artikel 3. Arbowet, artikel 5.lid 1 en 3. Arbowet, Artikel 2.15 lid 1 Arbobesluit, artikel 3. lid 4. Arbowet

Wettelijk kader

Aanpak Verplicht volgens Arbowet Verplicht Arbocatalogus SW Praktijkvoorbeelden
Risico's in kaart brengen

Risico’s op overbelasting door werkdruk

lees meer
Ja Ja > Praktijkvoorbeelden