Psychosociale arbeidsbelasting

Onder het begrip ‘psychosociale arbeidsbelasting’ (PSA) vallen alle factoren die stress veroorzaken en/of een stressbeleving bij medewerkers oproepen. Denk hierbij aan factoren als agressie en geweld, werkdruk, discriminatie, seksuele intimidatie en pesten. Een exacte omschrijving van PSA vindt u in artikel 1, derde lid van de Arbowet. De verplichtingen die voortvloeien uit de Arbowet, vormen de basis voor een aanpak van PSA.

De deelcatalogus Psychosociale arbeidsbelasting beschrijft de risico’s en de aanpak van werkdruk en ongewenst gedrag zoals directe of indirecte discriminatie, seksuele intimidatie en pesten. Voor risico’s als gevolg van agressie en geweld kunt u de deelcatalogus Agressie en geweld gebruiken.

In de SW-sector werken veel mensen met een lage psychosociale belastbaarheid. Zij kunnen de arbeidsbelasting op de reguliere arbeidsmarkt onvoldoende aan. Daarom is het goed dat we extra aandacht besteden aan de psychosociale arbeidsbelasting van SW-medewerkers.

Werkdruk

Werkdruk

Hier vindt u alle informatie over werkdruk in de SW sector in een handig overzicht

Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag

Hier vindt u alle informatie over seksuele intimidatie en pesten in een handig overzicht