Machineveiligheid

De deelcatalogus Machineveiligheid richt zich vooral op het voorkomen van ongevallen, letsel of andere schade ten gevolge van het gebruik van machines. Het gebruik van machines brengt daarnaast nog andere gezondheidsrisico’s met zich mee zoals lawaai, trillingen, straling en blootstelling aan stoffen. Deze worden kort aangestipt, maar de verdere uitwerking van beheersing van die risico’s treft u aan in de andere deelcatalogi.

Alle machines, die in SW-bedrijven worden gebruikt, moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Daarbij schenkt u, naast de standaard machines met een CE-markering, speciale aandacht aan oudere machines, aan machines die in het verleden voor specifieke SW werkzaamheden in eigen beheer zijn ontwikkeld of aangepast en aan machines en arbeidsmiddelen, die door opdrachtgevers zijn aangeleverd en/of ter beschikking zijn gesteld. Tot slot worden van oudsher in SW-bedrijven veel verschillende soorten werkzaamheden uitgevoerd. Deze wijzigen bovendien regelmatig onder invloed van het marktaanbod. Een logisch gevolg daarvan is dat er in SW-bedrijven vaak veel verschillende soorten machines aanwezig zijn.

Wettelijk kader

  1. Risico's inventariseren: Arbowet art. 5 en Arbobesluit hoofdstuk 3 en 7
  2. Voorkomen: Arbowet artikel 3, 4 en 8 en Arbobesluit hoofdstuk 1 en 6
  3. Beperken: Arbowet artikel 8, 10 en 11 en Arbobesluit hoofdstuk 3 en 7
  4. Beheersen: Arbobesluit hoofdstuk 8 en Arboregeling hoofdstuk 8
  5. Monitoren: Arbowet art. 9 en Arboregeling artikel 1.11 en Arbowet artikel 18

Wettelijk kader

Aanpak Verplicht volgens Arbowet Verplicht Arbocatalogus SW Praktijkvoorbeelden
Risico's inventariseren

Kennis van de risico's

lees meer
Ja Ja > Praktijkvoorbeelden
Risico's inventariseren

Machines met een verhoogd risico

lees meer
Ja Ja > Praktijkvoorbeelden
Risico's inventariseren

Explosierisico

lees meer
Ja Ja > Praktijkvoorbeelden