Lawaai in SW bedrijven

Bij het gebruik van machines wordt vaak veel geluid geproduceerd. Dat noemen we lawaai.
Medewerkers die met en in de buurt van machines werken, kunnen daarbij blootgesteld worden aan geluidsoverlast. Langdurige blootstelling aan geluid boven de 80 db(A) kan blijvende schade aan het gehoor tot gevolg hebben. Gehoorschade is onomkeerbaar. Werkgevers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het ontstaan van gehoorschade, als deze is veroorzaakt door het werk.

Wettelijk kader

  1. Risico's inventariseren: Arbowet artikel 5 en Arbobesluit artikel 1,43, 1.47, 1.48, 6.6 t/m 6.11
  2. Voorkomen: Arbowet art. 3 en Arbobesluit artikel 6.8, 6.9, 8.1 t/m 8.3
  3. Beperken: Arbowet artikel 8, 10 en 11 en Arbobesluit art. 6.6 t/m 6.11
  4. Beheersen: Arbobesluit artikel 8.1 t/m 8.4 en Arboregeling artikel 8.1 t/m 8.29 + bijlage XVIII
  5. Monitoren: Arbowet art. 9 en art. 18 en Arbobesluit artikel 6.10 en 6.10a

Wettelijk kader

Aanpak Verplicht volgens Arbowet Verplicht Arbocatalogus SW Praktijkvoorbeelden
Risico's inventariseren

Kennis van de risico's

lees meer
Ja Ja
Risico's inventariseren

Dagelijkse blootstelling

lees meer
Ja Ja > Praktijkvoorbeelden
Risico's inventariseren

Beoordeling geluidsniveau’s

lees meer
Ja Ja > Praktijkvoorbeelden
Risico's inventariseren

Beoordelen lawaainiveaus bij plaatsonafhankelijke arbeid

lees meer
Ja Ja > Praktijkvoorbeelden