Fysieke belasting

Fysieke belasting is de belasting aan het houdings- en bewegingsapparaat, die optreedt tijdens arbeid. Overbelasting kan leiden tot klachten en schade aan de gezondheid. Naast fysieke belasting spelen fysische factoren, zoals blootstelling aan trillingen, kou en hitte, een belangrijke rol bij de belasting van medewerkers. Dit onderwerp verdient bijzondere aandacht, omdat een deel van de SW-medewerkers een lichamelijke beperking heeft. Het risico op fysieke overbelasting en de risico’s als gevolg van blootstelling aan fysische factoren is bij hen groter dan bij medewerkers zonder lichamelijke beperkingen.

Mede als gevolg van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd is er daarom een verhoogde aandacht voor duurzame inzetbaarheid . Het uitoefenen van een fysiek zwaar beroep brengt zeker na het vijftigste levensjaar gezondheidsrisico’s met zich mee en kan effect hebben op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Wettelijk kader

  1. Risico's inventariseren: Arbowet artikel 4 en 5 en Arbobesluit artikel 3.19, 5.3b, 5.4, 5.9 en 6.1 t/m 6.4
  2. Voorkomen: Arbowet artikel 3 en 4 en Arbobesluit artikel 1.35 t/m 1.38 en artikel 1.40 t/m 1.42
  3. Beperken: Arbowet artikel 8, 10 en 11 en Arbobesluit artikel 6.6 t/m 6.12
  4. Beheersen: Arbobesluit artikel 5.1 t/m 5.12, artikel 6.11a t/m 6.11e, artikel 9.17a, artikel 9.37a en Arboregeling artikel 5.1 t/m 5.3
  5. Monitoren: Arbowet artikel 9, artikel 18 en Arbobesluit artikel 5.11

Wettelijk kader

Aanpak Verplicht volgens Arbowet Verplicht Arbocatalogus SW Praktijkvoorbeelden
Risico's beheersen

Beheersen van aspecten van fysieke belasting en fysische factoren

lees meer
Ja Ja > Praktijkvoorbeelden
Risico's beheersen

Beheersen tillen

lees meer
Ja Ja > Praktijkvoorbeelden
Risico's beheersen

Beheersen dragen

lees meer
Ja Ja > Praktijkvoorbeelden
Risico's beheersen

Beheersen duwen en trekken

lees meer
Ja Ja > Praktijkvoorbeelden
Risico's beheersen

Beheersen repeterende bewegingen

lees meer
Ja Ja > Praktijkvoorbeelden
Risico's beheersen

Beheersen van werkhouding (zitten, staan, gebogen houding, bukken, knielen, hurken, enz.)

lees meer
Ja Ja > Praktijkvoorbeelden
Risico's beheersen

Beheersen (langdurige) krachtinspanning

lees meer
Ja Ja
Risico's beheersen

Beheersen energetische belasting

lees meer
Ja Ja > Praktijkvoorbeelden
Risico's beheersen

Beheersen combinatie van verschillende aspecten van fysieke belasting bij diverse werkzaamheden.

lees meer
Ja Ja > Praktijkvoorbeelden
Risico's beheersen

Beheersen fysieke belasting bij beeldschermwerk

lees meer
Ja Ja > Praktijkvoorbeelden
Risico's beheersen

Beheersen zittend gedrag

lees meer
Ja Ja > Praktijkvoorbeelden
Risico's beheersen

Beheersen trillingen

lees meer
Ja Ja > Praktijkvoorbeelden
Risico's beheersen

Beheersen elektromagnetische straling

lees meer
Ja Ja