Fysieke belasting

Fysieke belasting is de belasting aan het houdings- en bewegingsapparaat, die optreedt tijdens arbeid. Overbelasting kan leiden tot klachten en schade aan de gezondheid. Naast fysieke belasting spelen fysische factoren, zoals blootstelling aan trillingen, kou en hitte, een belangrijke rol bij de belasting van medewerkers. Dit onderwerp verdient bijzondere aandacht, omdat een deel van de SW-medewerkers een lichamelijke beperking heeft. Het risico op fysieke overbelasting en de risico’s als gevolg van blootstelling aan fysische factoren is bij hen groter dan bij medewerkers zonder lichamelijke beperkingen.

Mede als gevolg van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd is er daarom een verhoogde aandacht voor duurzame inzetbaarheid . Het uitoefenen van een fysiek zwaar beroep brengt zeker na het vijftigste levensjaar gezondheidsrisico’s met zich mee en kan effect hebben op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Wettelijk kader

  1. Risico's inventariseren: Arbowet artikel 4 en 5 en Arbobesluit artikel 3.19, 5.3b, 5.4, 5.9 en 6.1 t/m 6.4
  2. Voorkomen: Arbowet artikel 3 en 4 en Arbobesluit artikel 1.35 t/m 1.38 en artikel 1.40 t/m 1.42
  3. Beperken: Arbowet artikel 8, 10 en 11 en Arbobesluit artikel 6.6 t/m 6.12
  4. Beheersen: Arbobesluit artikel 5.1 t/m 5.12, artikel 6.11a t/m 6.11e, artikel 9.17a, artikel 9.37a en Arboregeling artikel 5.1 t/m 5.3
  5. Monitoren: Arbowet artikel 9, artikel 18 en Arbobesluit artikel 5.11

Wettelijk kader

Aanpak Verplicht volgens Arbowet Verplicht Arbocatalogus SW Praktijkvoorbeelden
Risico's inventariseren

Kennis van de risico's

lees meer
Ja Ja > Praktijkvoorbeelden
Risico's inventariseren

Beoordelen werkplekken op fysische aspecten

lees meer
Ja Ja > Praktijkvoorbeelden
Risico's inventariseren

Beoordelen werkplekken op fysieke aspecten

lees meer
Ja Ja > Praktijkvoorbeelden
Risico's inventariseren

Beoordelen werkplekken plaatsonafhankelijke arbeid

lees meer
Ja Ja > Praktijkvoorbeelden