Detachering

De strekking van deze deelcatalogus is anders dan die van de andere deelcatalogi van de arbocatalogus Sociale Werkvoorziening. Bij detachering hebben namelijk twee werkgevers een rol. De SW-organisatie leent arbeidskrachten uit en is de formele werkgever. De werkgever waar de gedetacheerde zijn werkzaamheden verricht is de inlener of materiële werkgever. De inlener (materiële werkgever) is volgens de Arbowet de werkgever die de bepalingen van de Arbowet en het Arbobesluit moet naleven. Het feit dat de primaire verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden bij de materiële werkgever ligt, ontslaat SW-organisaties niet van verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden van de gedetacheerde medewerker. Deze verantwoordelijkheid ligt, beredeneerd vanuit het formele werkgeverschap, in de sfeer van toetsing en controle op naleving van gemaakte afspraken.

Wettelijk kader

  1. Risico's inventariseren: Arbowet artikel 5 lid 5 en Waadi artikel 11
  2. Voorkomen: Arbowet artikel 3 lid 1, artikel 4, artikel 5 lid 5, artikel 8, artikel 11 en Waadi artikel 11
  3. Beperken: Arbowet artikel 3 lid 1, artikel 9, artikel 18 en artikel 19 lid 2 en/of CAO WSW artikel 13 t/m 20
  4. Beheersen: Arbowet artikel 9
  5. Monitoren: Arbowet artikel 3 en artikel 5

Wettelijk kader

Aanpak Verplicht volgens Arbowet Verplicht Arbocatalogus SW Praktijkvoorbeelden
Risico's inventariseren

Doorgeleiden van de RI&E naar gedetacheerden

lees meer
Ja Ja