Actueel

Leidraad voor gezond en veilig werken binnen bestaande en nieuwe verhoudingen

Nieuws | 23-08-2017

Door het toenemend aantal samenwerkingsvormen rond de Participatiewet is het soms lastig de veiligheid en gezondheid van medewerkers te borgen. Consulenten en accountmanagers beschikken niet altijd over de benodigde arbokennis. Bovendien bestaat er vaak onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid van betrokken partijen. Daarom is het belangrijk om op structurele wijze aandacht te besteden aan de inbedding van gezond en veilig werken; juist ook bij vormen van detachering en externe plaatsing.Om organisaties te ondersteunen bij het borgen van de gezond- en veiligheid hebben Cedris en SBCM de leidraad ‘Gezond en veilig werken binnen bestaande en nieuwe verhoudingen’ ontwikkeld. Hierin staat beschreven wat het belang is van veilig en gezond detacheren of het op andere wijze extern plaatsen van medewerkers. Ook geeft de leidraad inzicht in de rollen die verschillende spelers hebben op het gebied van gezond en veilig werken bij externe plaatsing. Uiteraard vindt u ook handige tips en praktijkvoorbeelden in de leidraad.

Bekijk de leidraad Gezond en veilig werken binnen bestaande en nieuwe verhoudingen

Meer informatie

Hebt u vragen over de leidraad of over gezond en veilig werken? Neem dan contact op met Jessica van Zelst, projectleider SBCM:

E: j.vanzelst(at)caop.nl
T: 06 2260 9809