Actueel

Is uw RI&E al up to date? De arbocatalogus en de model RI&E voor de sector wel!

Nieuws | 11-10-2017

De Arbowet is per 1 juli dit jaar vernieuwd. SBCM en Cedris hebben daarom de Arbocatalogus SW en de model RI&E voor de SW-branche geactualiseerd. Hierin is onder andere aandacht voor de nieuwe rol van de preventiemedewerker, voor discriminatie en voor zittend werk. Gebruik de Arbocatalogus en de model RI&E om uw veiligheids- en gezondheidsbeleid up-to-date te houden.

De Arbocatalogus SW en de model RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie) zijn geactualiseerd op basis van de huidige wet- en regelgeving. Ook zijn (technische) ontwikkelingen, extra voorbeelden en instrumenten toegevoegd. Voor het updaten van de arbocatalogi en de model RI&E hebben SBCM en Cedris advies ingewonnen bij een externe arbodeskundige.  Vervolgens hebben zij de aanpassingen besproken en afgestemd met de klankbordgroep arbo. In deze groep zijn arbocoördinatoren vanuit verschillende regio’s binnen de sector vertegenwoordigd.

Gewijzigde Arbowet

Vanwege de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) per 1 juli 2017 is in de vernieuwde arbocatalogi onder andere de uitgebreide rol van de preventiemedewerker, de bedrijfsarts en de OR beschreven. Ook besteedt de deelcatalogus Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) meer aandacht aan het thema discriminatie als onderdeel van ongewenst gedrag. Daarnaast bevatten de diverse catalogi meer informatie over zittend werk (sedentair gedrag), over langer doorwerken en over elektromagnetische velden.

RI&E

In de model-RI&E zijn onder meer extra vragen opgenomen over discriminatie, zittend werk (sedentair gedrag), de rol van de bedrijfsarts en preventiemedewerker, arbo in transitie en duurzame inzetbaarheid.

U kunt de model-RI&E voor de SW-branche gebruiken als basis voor het uitvoeren van een RI&E in uw organisatie. De Arbowet verplicht het hebben van een actuele RI&E. Door het uitvoeren van een RI&E krijgt u inzicht in de actuele risico’s voor de veiligheid en gezondheid binnen uw organisatie, zodat u vervolgens met een plan van aanpak gericht actie kunt ondernemen. Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van een plan van aanpak moet u deze zelf ter toetsing voorleggen aan de arbodienst of een gecertificeerde kerndeskundige.

LinkedIn-groep

Hebt u tips of vragen? Deel ze in onze LinkedIn-groep Arbocatalogus SW. In deze groep bespreken wij onze bevindingen, vragen en antwoorden. Als u nog geen lid bent van deze LinkedIn-groep kunt u zich via LinkedIn aanmelden.