Actueel

Deel uw OR-aanpak over gezond en veilig werken en win 7.500 euro!

Nieuws | 11-10-2017

Is binnen uw organisatie samen met de ondernemingsraad gezond en veilig werken op de agenda gezet? Stuur uw goede praktijkvoorbeeld dan naar SBCM en maak kans op een geldbedrag van 2.500 euro, 5.000 euro of 7.500 euro. U kunt nog tot 1 december uw aanpak insturen.

Gezond en veilig werken is in de SW-sector een belangrijk thema. Van zowel werkgevers als werknemers vraagt het constante aandacht voor de risico’s en ook voor de kansen. Met de prijs voor gezond en veilig werken wil SBCM goede initiatieven op dit gebied delen met andere ondernemingsraden en bedrijven, om hen te inspireren hieraan op een positieve manier aandacht te besteden.

De inzendtermijn voor de prijs is verlengd van 1 oktober naar 1 december 2017, zodat meer organisaties een kans hebben om hun praktijkvoorbeeld in te zenden.

Prijsvraag

Organisaties kunnen aan de prijsvraag meedoen door goede praktijkvoorbeelden aan te melden die door de OR zijn geïnitieerd, of waarbij de OR en de werkgever de aanpak gezamenlijk hebben vormgegeven. De winnende OR krijgt de prachtige award ‘gezond en veilig werken’ en het geldbedrag van 7.500 euro, dat besteed mag worden aan een activiteit die te maken heeft met gezond en veilig werken.

Uit alle inzendingen worden door een deskundige jury de drie meest aansprekende praktijkvoorbeelden geselecteerd. Van deze initiatieven maken wij korte filmpjes, die breed verspreid zullen worden door SBCM om OR´en en sociale werkbedrijven te inspireren. De prijsuitreiking is eind januari op locatie van de winnaar van de award.

Voorwaarden deelname

Om deel te nemen aan de prijsvraag stelt SBCM de volgende voorwaarden:

 • Alleen initiatieven van sociale werkbedrijven waarbij de ondernemingsraad is betrokken of initiator is, kunnen voor deze prijsvraag eenmalig worden ingezonden.
 • De aanmelding kan ingediend worden door de ondernemingsraad, of een organisatie kan de ondernemingsraad van een sociaal werkbedrijf voordragen.
 • Onder een goed praktijkvoorbeeld wordt verstaan: een succesvolle aanpak van gezond of veilig werken in het sociaal werkbedrijf, geïnitieerd door de OR, of waarbij de OR door de werkgever op een positieve manier is betrokken. Denk bijvoorbeeld aan een gezonde werkplekinrichting, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen of vitaliteitsbevordering.
 • Het praktijkvoorbeeld moet toetsbaar en geschikt zijn om te filmen op de locatie van het bedrijf. In januari worden de filmpjes van de praktijkvoorbeelden van de drie kandidaatswinnaars opgenomen op locatie van het sociaal werkbedrijf.
 • De ondernemingsraden en bedrijven zijn bereid om hun praktijkvoorbeeld te delen:
  - de winnaars gaan er mee akkoord dat het filmpje wordt geplaatst op de websites van SBCM en Medezeggenschap SW;
  - alle inzenders stemmen ermee in dat korte beschrijvingen van de praktijkvoorbeelden op deze websites worden geplaatst.
 • De ondernemingsraden en werkgevers die behoren tot de drie winnaars zijn vertegenwoordigd tijdens de prijsuitreiking.
 • De drie winnende ondernemingsraden besteden het bedrag van respectievelijk 2.500 euro, 5.000 euro en 7.500 euro aan een activiteit op het gebied van gezond en veilig werken.
 • Van 1 juli tot 1 december 2017 kunnen praktijkvoorbeelden worden ingestuurd, door het ingevulde aanmeldformulier te mailen naar info.sbcm(at)caop.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u SBCM mailen via info.sbcm(at)caop.nl of bellen naar 070 376 58 47.