Actueel

Laatste Nieuws

Artikel 1 tot 7 van 50

Leidraad voor gezond en veilig werken binnen bestaande en nieuwe verhoudingen

Nieuws | 14-03-2017

Door het toenemend aantal samenwerkingsvormen rond de Participatiewet is het soms lastig de veiligheid en gezondheid van medewerkers te...

Vergelijk uw verzuim met andere SW-bedrijven

SBCM nieuws | 20-09-2016

Wilt u weten hoe het verzuim binnen uw organisatie zich verhoudt tot andere SW-bedrijven? Bekijk dan de verzuimcijfers van de SW-sector tot...

Regionale rondetafelgesprekken verzuim

| 06-09-2016

Bent u binnen uw organisatie betrokken bij het terugdringen van verzuim en wilt u kennis en ervaring uitwisselen met collega’s?

Verslag regiobijeenkomsten Gezond en Veilig Werken

SBCM nieuws | 12-07-2016

Veel medewerkers binnen de SW brengen hun werkdag zittend door, met een verhoogd risico op gezondheidsklachten tot gevolg. Hoe zijn...

Regiobijeenkomsten Gezond en veilig werken in de SW

SBCM nieuws | 19-04-2016

SBCM organiseert in juni drie regiobijeenkomsten ‘Gezond en veilig werken in de SW’, voor P&O’ers, Arbocoördinatoren en...

Verzuim SW in 2015 vrijwel gelijk aan 2014

SBCM nieuws | 04-03-2016

Het verzuim binnen de SW-sector is het afgelopen jaar nagenoeg hetzelfde als in het jaar ervoor. Dat blijkt uit de verzuimcijfers over...

Verlengd: Training verzuimgesprekken met bijdrage SBCM

SBCM nieuws | 19-01-2016

Wilt u ook het ziekteverzuim in uw bedrijf aanpakken? SBCM heeft de ‘Stimuleringsregeling Trainingen verzuimgesprekken’ met een jaar...

Laatste Activiteiten

Regiobijeenkomsten Gezond & Veilig Werken

Bijeenkomst | 20-03-2014

Regiobijeenkomsten Gezond & Veilig Werken voor Arbocoördinatoren, Preventiemedewerkers en P&O-adviseurs: Op 20 maart, 17 april en 8 mei...